Aktualności

Jeżeli interesuje Państwa tematyka pszczelarstwa, to jesteście w odpowiednim miejscu! W tym dziale umieszczane są bieżące informacje z życia naszej pasieki. Jesteśmy szczęśliwi mogąc przedstawiać Państwu chociaż cząstkę naszej codziennej pracy. Mamy to szczęście, że możemy zajmować się tym, co naprawdę kochamy. Z pszczelarstwem jesteśmy związani od najmłodszych lat, dlatego dzisiaj jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najwyższej jakości miody pszczele oraz inne produkty prosto z ula. Nie czekajcie i sprawdźcie sami, dlaczego warto wybrać nas i nasze produkty!

Małopolska Grupa Rolnicza 0
Małopolska Grupa Rolnicza

W kwietniu 2021 roku powstało Konsorcjum zrzeszające małopolskich rolników. Inicjatywa ta propaguje system krótkich łańcuchów dostaw produktów rolnych. Wychodzi ona na przeciw potrzebom zgłaszanym licznie przez konsumentów, którzy poszukują niskoprzetworzonej, lokalnej żywności, wytwarzanej tradycyjnymi metodami. Skrócenie łańcuchów dostaw, od rolnika bezpośrednio do konsumenta zostało ułatwione dzięki pomocy uzyskanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Działanie 16 „Współpraca” w przedmiocie operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej

Nazwa: Małopolska Grupa Rolnicza

Informacja na temat realizowanej operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020

Tytuł operacji: Współpraca związana z tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw produktów rolnych.

Okres realizacji operacji: od 22.10.2021 do 22.10.2022

Źródła finansowania operacji: środki EFRROW 63,63% przyznanej pomocy; krajowe środki publiczne 36,37% przyznanej pomocy

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): ul. Dębowa 73; 32-095 Narama

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów:

Skrócenie łańcuchów dostaw od rolnika do konsumenta oraz zapewnienie stabilnej produkcji i dostaw, realizowane przez wspólne inwestycje, produkcję, logistykę, działania marketingowe oraz współpracę przy sprzedaży produktów w ramach grupy operacyjnej. Shortening the supply chains from the farmer to the consumer and ensuring stable production and supplies, implemented through joint investments, production, logistics, marketing activities and cooperation in the sale of products within the operational group.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata:

W okresie docelowym konsorcjum planuje zaopatrywać 500 konsumentów oraz rozszerzyć swój asortyment o miód z maliną, ocet jabłkowy oraz ziemniaki.  Miód z maliną oraz ocet jabłkowy stanowią produkty innowacyjne w ramach działalności członków grupy operacyjnej. W ramach działania, grupa wykorzystując doświadczenie lidera oraz środki z dofinansowania, zamierza umożliwić dotarcie ze swoimi produktami do szerszego grona konsumentów pozostałym członkom grupy. Przy wykorzystaniu środków pochodzących z PROW zostanie przeprowadzone dosprzętowienie oraz zakup niezbędnych środków produkcji. Zostanie również stworzony sklep internetowy oraz wspólna marka grupy operacyjnej.  Działania te umożliwią zwiększenie skali produkcji oraz wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów, poszukiwanych obecnie na rynku przez konsumentów. Dzięki dofinansowaniu zostaną poczynione inwestycje związane ze sprzedażą przez internet oraz inwestycje w marketing grupy operacyjnej. Pozwoli to członkom konsorcjum rozpocząć dystrybucję produktów przez niewykorzystywane dotąd kanały dystrybucji, takie jak sprzedaż przez internet czy sprzedaż na jarmarkach i kiermaszach, także poza granicami województwa małopolskiego. During the target period, the consortium plans to supply 500 consumers and expand its product range with raspberry honey, apple cider vinegar and potatoes. Honey with raspberry and apple cider vinegar are innovative products within the activities of the members of the operating group. As part of the action, the group, using the leader’s experience and funds from co-financing, intends to enable other members of the group to reach a wider group of consumers with its products. With the use of funds from the RDP, additional equipment will be carried out and the necessary means of production will be purchased. An online store and a joint operating group brand will also be created. These activities will make it possible to increase the scale of production and introduce new, innovative products, currently in demand on the market by consumers. Thanks to the co-financing, investments related to online sales and investments in the marketing of the operating group will be made. This will allow the members of the consortium to start distributing products through previously unused distribution channels, such as online sales or sales at fairs and fairs, also outside the Małopolskie Voivodeship.

Komentarze do wpisu (0)

Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl